DANIEL.CSC.PL - panel administratora


ADM

phpMyAdmin
php info
Apache Server Status
mrtg
isoqlog
webalizer


POCZTA

Poczta - Poczta WWW
Poczta - Panel administratora
Poczta - Zmiana hasła konta pocztowego


Uwaga zmiana ustawień dotyczących odbierania i wysyłania poczty na serwerze CSC.PL

1. Parametry serwera poczty CSC "@csc.pl"

Login (nazwa użystkownika) musi składać się z loginu oraz domeny np: login@csc.pl

Serwer akceptuje połączenia SSL (ang. Secure Socket Layer)

Serwer poczty przychodzącej POP3-SSL: poczta.csc.pl (port 995)
Serwer poczty przychodzącej IMAP-SSL: poczta.csc.pl (port 993)
Serwer poczty wychodzącej SMTP-SSL: poczta.csc.pl (port 465)
Autoryzacja poczty wychodzącej:  TAK (włączenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania konta pocztowego)


Panel Administratora - ESUS (dns.contactservice.com.pl)(dns.csc.pl)
Panel Administratora - CSC-DANIEL (csc.pl)
Panel Administratora - HLI-JAGODA (hli.org.pl)

Administracja - LU-MEDIA